1kg Túi Pe được bao nhiều cái?

1kg Túi Pe được bao nhiều cái?


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói