#baihoccuocsong – Bằng Lòng Biết Đủ

Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng

Không có cái biết nào bằng cái biết đủ

 

Không có gì là tự nhiên trên cuộc đời này cả

Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra

Xin đừng trách người ta tự nhìn lại mình đã

Nếu tâm mình buông xả hạnh phúc có đâu xa


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói