#baihoccuocsong – Đi Về Phía …..

Đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan

Đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất

Đi về phía được mất lòng liền bị hẹp đi

Đi về phía từ bi tâm tự nhiên rộng lớn

Đi về phía thiệt hơn đời gập ghềnh lên xuống

Đi về phía ham muốn phiền não khắc tự sinh

Đi về phía an bình thì muộn phiền tự nhỏ lại

Đi về phía tự tại thì trướng ngại tự qua nhanh

Đi về phía thiện lành tham sân si vô hiệu

Đi về phía thấu hiểu lòng tự khắc bao dung

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói