#baihoccuocsong – Đông Nhiều

Đông Bạn thì lắm phiền

Nhiều tiền thì lắm bạc

Làm ác thì gặp ác

Tự tác thì tự lo

Gieo gió thì gặp bão

Gian xảo thì đa nghi

Từ bi thì cõi phúc

nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên

Không có gì tự nhiên trên đời này cả

Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra

Nên đừng trách người ta tự nhìn lại mình đã

Nếu tâm mình buông xả hạnh phúc có bao xa

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói