#baihoccuocsong – Quá

Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán

Quá yên thương sẽ có lúc đau buồn

Quá quan tâm sẽ thành bó buộc

Quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói