#baihoccuocsong – Tiền và Bệnh Tật

Trẻ muốn lớn cho nhanh

Già lại mong thành trẻ

Chốn cái tuổi trưởng thành

Làm việc nhiều thì phát bệnh

Rốt cuộc để có tiền

Chữa bệnh rồi lại bệnh

Vì lao lực kiếm tiền

Họ ám ảnh bưởi quá khứ

Họ lo lắng về tương lai

Họ quên mất hiện tại

Nên lắm chuyện bi hài

Họ tưởng đời vô tận

Nên ung dung nhởn nhơ

Rồi bất ngờ họ chết

Như chưa sống bao giờ

 

Con người sống giữa trần gian

Buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều

Hỏi đời sống được bao nhiêu

Mà ta sao phải chịu nhiều đắng cay

Thôi thì ta tự đổi thay

Giữ tâm chính niệm đừng thay đổi lòng

Từ bi buông bỏ là xong

Thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói