#baihoccuocsong – Vấp Ngã phải Đứng Dậy

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay người tu hành

Cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê cuộc đời là méo mó

Sao ta không tròn tự nơi tâm

Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả cuộc đời là trơn láng

Thì chắc gì ta nhận ra ta

Trên Cuộc đời ai cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã thì phải vươn mình đứng dậy

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Không chỉ dành cho một riêng ai.


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói