#baihocuocsong – Đừng trách ….

Đừng trách Mẹ đừng trách Cha

Đừng trách người ta thay lòng đổi dạ

Đừng trách cuộc đời không đủ bao la

Đừng trách gió mùa xa

Đừng trách cây lá nơi này sao rớt vội

Đừng trách người một lần lầm lỗi

Hãy tự trách mình không đủ thứ tha


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói