Bán Hàng Online: 6 Bước Sử Lý Khủng Hoảng Thông Tin Truyền Thông

Bán Hàng Online: 6 Bước Sử Lý Khủng Hoảng Thông Tin Truyền Thông

Trong quá trình bán hàng và phát triển công việc kinh doanh chúng ta luôn luôn phải đương đầu với các cuộc khủng hoảng truyền thông do chúng ta vô tình vướng phải hoặc do người khác cố tình tạo ra rắc rối cho chúng ta. Việc của chúng ta là cần phải bình tĩnh và sử lý những cuộc khủng hoảng một cách thông minh và làm hài lòng khách hàng/thị trường của chúng ta.

Chắc Chắn Càng lớn càng dễ gặp khủng hoảng truyền thông.

 

Bước 0: Niềm Tin Tích Cực:

  • Tôi Có thể sử lý tốt đẹp mọi khủng hoảng về thông tin và truyền thông
  • Tôi là bậc thầy sử lý khủng hoảng
  • Vv…

Bước 1: Xác Định Nguyên Nhân

Bước 2: Đáp Ứng Một Cách Nhanh Chóng và Bình Tĩnh

bước 3: Chăm Chú Lắng Nghe cùng Lời Xin Lỗi Chân Thành

  • Chọn người thật sự biết xin lỗi, nhận lỗi để mình trưởng thành hơn

Bước 4: Cho khách hàng biết bạn có kế hoạch giải quyết vấn đề Dứt Điểm

  • kế hoạch chi tiết với một khung thời gian cụ thể: bao lâu giải quyết, mỗi thời gian giải quyết được vấn đề gì?

Bước 5: Đưa thông tin cập nhật thường xuyên về tiến độ giải quyết

  • Ngày 1
  • Ngày 2
  • Ngày 3
  • Bạn làm gì? Giữ Liên lạc với họ

Bước 6: Giải Quyết cho đến khi khách hàng hài lòng thì thôi


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói