Bán Hàng Online: Giá Trị Trọn Đời Của Khách Hàng LVC – Bí Quyết Sống Còn

Bán Hàng Online: Giá Trị Trọn Đời Của Khách Hàng LVC – Bí Quyết Sống Còn

 

Giá Trị Trọn Đời Của Khách Hàng Là Gì?

Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) là doanh thu và lợi nhuận của một khách hàng đóng góp cho công ty bạn trong suốt cuộc đời họ. Khách hàng trung thành là người đem lại nguồn lợi nhuận lâu dài và bền vững cho doanh nghiệp vì có giá trị vòng đời cao.

CLV hay còn gọi giá trị trọn đời của khách hàng là một trong những số liệu thống kê quan trọng theo dõi trải nghiệm của khách hàng. Giá trị vòng đời của khách hàng là thước đo xem khách hàng đó mang lại lợi nhuận như thế nào với doanh nghiệp trong khoảng thời gian không giới hạn thay vì lần mua đầu tiên. Số liệu có thể giúp doanh nghiệp xác định được chi phí phù hợp bạn bỏ ra để có 1 khách hàng.

LVC = Tổng Lợi Nhuận/Khoảng Thời Gian Đo Lường : Số Lượng Khách Hàng /Khoảng Thời Gian Đo Lường

Lợi Nhuận = Tổng Doanh Thu – Tổng Chi Phí

Tổng Doanh Thu = Số Lượng x Giá Bán ( Sản phẩm )

Tổng Doanh Thu = Tổng Khách Hàng x Giá Bán Dịch Vụ ( Dịch Vụ )

Ví Dụ:

Tổng Lợi Nhuận 2 năm là 1000 tỷ

Tổng Số Lượng Khách Hàng là 20000 khách hàng

LVC = 1000.000.000.000 : 20000 = 50.000.000đ

Chi Phí bạn sẵn sàng bỏ ra là 20 triệu/ khách hàng

 

Cách Để Tăng LVC:

  • Tăng Số Lượng Khách Hàng
  • Tăng Giá Trị Trung Bình Đơn/Khách Hàng
  • Tăng Số Lần Mua Lập Lại Của Khách Hàng
  • Tăng Tỷ Lệ Chuyển Đổi Mua Hàng
  • Cắt Giảm Chi Phí

 

Người chia sẻ: Nguyễn Viết Thắng

CEO https://donggoitietkiem.vn

CEO https://anlux.vn


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói