Bán Hàng Online: Tuân Thủ Pháp Luật Thành Công Bền Vững

Bán Hàng Online: Tuân Thủ Pháp Luật Thành Công Bền Vững

Lý Do Phải Tuân Thủ Pháp Luật

 • Chúng ta sống và làm việc dưới bầu trời này, dưới sự lãnh đạo của một nhà nước pháp quyền có kỷ cương, pháp luật.
 • Không ai qua mắt được cơ quan chức năng dù bạn có né tránh, chui, rúc, ngụy trang như thế nào bạn vẫn không thể qua mắt được nhân dân và các cơ quan chức năng.
 • Khi ta tuân thủ pháp luật ta tạo nên một lợi thế cạnh tranh lợi hại
 • Chúng ta và Gia đình chúng ta có trở nên tốt đẹp và thịnh vượng hay không là do chúng ta có tính kỷ luật và tuân thủ pháp luật hay không.
 • Đánh vào pháp luật và đánh mạnh, đánh nhanh nhất vào đối thủ
 • Làm đúng không ai làm phiền được chúng ta
 • Pháp luật sẽ bảo vệ chúng ta khi cần
 • Khi bạn thật sự lớn thì cơ quan chức năng mới sờ tới bạn. Vì vậy nên làm đúng ngay từ đầu.
 • Sai phạm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn
 • Bạn là tấm gương cho con cháu bạn noi theo hãy tưởng tượng Bạn là người không tuân thủ pháp luật thì con cháu bạn sẽ như thế nào.

 

Việc Cần Làm

 • Đăng ký kinh doanh
 • Đóng thuế, có mã số thuế kinh doanh đoàng hoàng
 • Kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất sứ, có công bố kỹ thuật rõ ràng
 • Không kinh doanh hàng sách tay
 • Không bán hàng hóa mà nhà nước cấm, trong danh mục cấm lưu hành, buôn bán
 • Không gọi điện thoại spam
 • Không buôn bán hàng giả hàng nhái
 • vvv……….

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói