#chame – 10 Điều Nghịch Lý

Điều 1

Cha Mẹ chỉ biết cho mà chẳng biết đòi

con cái chỉ thích vòi mà không biết trả

Điều 2:

Cha Mẹ dạy bảo con kêu lắm lời

Bước chân ra đời thì ngớ nga ngớ ngẩn

Điều 3

Cha nỡ coi khinh Mẹ nỡ xem thường

Bước chân ra đường kính phường trộm cướp

Điều 4:

Cha Mẹ ngồi đó không hỏi không han

Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng

Điều 5

Ngồi cùng thiên hạ trăm việc khoe hay

Cha Mẹ ốm 7 ngày không lời thăm hỏi

Điều 6

Cha Mẹ còn đây chẳng thăm thảm bát canh rau

Đợi khuất núi rồi xây mồ to mả đẹp

Điều 7

Vào quán thịt cầy trăm nghàn xem nhẹ

Nuôi Cha nuôi Mẹ suy tỵ từng đồng

Điều 8

Bài hát tây tàu hát hay mọi lẽ

Lời ru của mẹ chẳng nhớ câu nào

Điều 9

Giỗ cha xem nhẹ, nuôi mẹ thì không

cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện

Điều 10

Khấn Phật cầu trời, Lễ bái muôn phương

Nhưng quên lời mời cơm Cha trà Mẹ

Ai Còn Cha Còn Mẹ hãy yên thương và phụng dưỡng…

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói