#chame – Chữ Hiếu

Cha Mẹ Ngày Càng Già Yếu

Cho con trẻ khôn thêm

Thế mà ta lại quên

Để Cha Mẹ buồn tủi

Một mai người khuất núi 

Thương tiếc cũng như không

Chữ Hiếu chưa làm song

Đừng nói lời nhân nghĩa

 

Một mẹ có thể nuôi được bao con. Nhưng bao con nhiều khi không nuôi được mẹ


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói