#ChaMe – Phụng Dưỡng Yên Thương Cha Mẹ

Nếu Một Mai Cha Già Mẹ Yếu

Hãy Thương Yêu Và Thấu Hiểu Song Thân

Những Lúc Ăn Mẹ Thường Hay Vung Vãi

Hoặc Tự Cha Không Mặc Được Áo Quần

Hãy Nhẫn Nại Nhớ Lại Thời Thơ Ấu

Mẹ Đã Chăm Lo Tà Áo Bế Bồng

Mớm Cho Con Từng Muỗng Cơm Hớp Sữa

Cho Con Nằm Nệm Ấm Chăn Bông

Cũng Có Lúc Con Thường Hay Trách Mẹ

Chuyện Nhỏ Thôi Mà Mẹ Nói Cả Trăm Lần

Sưa Kia Bên Nôi Trước Giờ Con Sắp Ngủ

Chuyện Thần Tiên Mẹ Kể Cả Trăm Lần

 

Hãy thương khi cha mẹ còn sống, đừng đợi khi Cha Mẹ qua đời hóa ra người thiên cổ thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thương Cha thương Mẹ. Hãy thương Cha Mẹ ngay từ bây giờ nếu ai còn có Cha Có Mẹ.

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói