Kinh Doanh Online: 10 Bí Quyết Đặt Tên Công Ty – Tên Sản Phẩm

Kinh Doanh Online: 10 Bí Quyết Đặt Tên Công Ty, Tên Sản Phẩm

Bí Quyết 1: Ngắn Gọi

Bí Quyết 2: Dễ Đọc, Dễ Nhớ, Liên Tưởng Điều Tốt Lành

Bí Quyết 3: Phải Đánh Vấn Được

Bí Quyết 4: Tên Thương Hiệu Bao Gồm Nguyên Âm: O, A, I, E, Ê, Ă, Â, U, Ơ, Ư, Y

Bí Quyết 5: Tên Thương Hiệu Vô Nghĩa ( Dịch da tiếng nước khác không phạm )

Bí Quyết 6: Tên Thương Hiệu Không Được Mô Tả Địa Danh, Ngành Nghề Hoặc Mượn Danh

Bí Quyết 7: Không Gây Dựng, Mượn Danh, Sao Chép Gây Nhầm Lẫn

Bí Quyết 8: Tên Thương Hiệu 2 Âm Tiết Là Tốt Nhất: Sony, Honda, Apple, Samsung, Anlux

Bí Quyết 9: Có Thể Đăng Bản Quyền Thương Hiệu

Bí Quyết 10: Có Thể Mua Được Tên Miền

 

Người chia sẻ: Nguyễn Viết Thắng

CEO https://donggoitietkiem.vn

CEO https://anlux.vn


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói