Kinh Doanh Online: 10 Sự Khác Biệt Giữa “Người Thành Công” Và “Người Thất Bại”

Kinh Doanh Online: 10 Sự Khác Biệt Giữa “Người Thành Công” Và “Người Thất Bại”

 

1_Người Thành Công Nhận Trách Nhiệm, Người Thất Bại Đóng Vai Nạn Nhân

 

2_Người Thành Công Có Nhừng Gì Họ Muốn, Người Thất Bại Muốn Những Gì Họ Không Có

 

3_Người Thành Công Tìm Đường Đi, Người Thất Bại Tìm Lời Bao Biện

 

4_Khi Người Thành Công Bước Vào Căn Phòng Bừng Sáng, Khi Người Thất Bại Bước Ra Căn Phòng Bớt U Tối

 

5_Người Thành Công Nghe Nhiều Hơn Nói, Người Thất Bại Nói Nhiều Hơn Nghe

 

6_Người Thành Công Ưu Hành Trình Chinh Phục, Người Thất Bại Thích Đích Đến

 

7_Người Thành Công Xây Dựng Mối Quan Hệ, Người Thất Bại Phá Hoại Các Mối Quan Hệ

 

8_Người Thành Công Nghĩ Lớn, Người Thất Bại Thì Nông Cạn.

 

9_Người Thành Công Suy Nghĩ Tập Trung, Người Thất Bại Suy Nghĩ Tản Mát

 

10_Người Thành Công Suy Nghĩ Tích Cực, Người Thất Bại Sống Tiêu Cực.

 

Người chia sẻ: Nguyễn Viết Thắng

CEO https://donggoitietkiem.vn

CEO https://yensaohoangviet.vn

CEO https://anlux.vn


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói