Kinh Doanh Online: 11 Gợi Ý Tạo Thu Nhập Thụ Đông Để Nghỉ Hưu Sớm

Thu Nhập Thụ Động ( X Đô La Hoặc XX Tỷ Đồng / Năm )

Thu Nhập Thụ Động Là Gì?

Thu nhập thụ động(passive income) là thu nhập mà bạn không cần phải làm việc quá nhiều hoặc không cần làm việc vẫn có thu nhập. Thu nhập thụ động có được không từ sức lao động hoặc đòi hỏi rất ít sức lao động.

 

11 Gợi Ý Tạo Thu Nhập Thụ Đông Để Nghỉ Hưu Sớm

1. Kinh doanh hệ thống
2. Bắt đầu một blog
3. Tạo khóa học online
4. Bán các sản phẩm số
5. Affiliate marketing
6. Tài khoản tiết kiệm năng suất cao (high-yield savings account)
7. Đầu tư chỉ số chứng khoán (Index stock)
8. Bất động sản cho thuê
9. Bắt đầu một kênh YouTube
10. Bắt đầu một Podcast
11. Tạo một ứng dụng tải về

 

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói