Kinh Doanh Online: 4 Sai Lầm Nghiêm Trọng Khiến Bạn Thất Bại Trong Kinh Doanh

Kinh Doanh Online: 4 Sai Lầm Nghiêm Trọng Khiến Bạn Thất Bại Trong Kinh Doanh

Sai lầm 1: Ảo Tưởng Trong Đặt Mục Tiêu

Ảo tưởng trong đặt mục tiêu khiến Chúng ta biến mục tiêu của mình trở thành bất khả kháng, Đặt mục tiêu sai Khiến mục tiêu trở thành áp lực cho chúng ta. Đặt mục tiêu sai khiến chúng ta không thể lập kế hoạch đúng đắn để đi đến được mục tiêu đó. Đặt mục tiêu sai khiến chúng ta không thể tìm kiếm được người dẫn đường phù hợp với năng lực và khả năng hiện tại của mình.

 

Nguyên nhân dẫn đến sự ảo tưởng trong đặt mục tiêu đó là chúng ta không biết mình là ai? hoặc chúng ta không hiểu rõ mục tiêu là gì? hoặc chúng ta không biết cách đặt mục tiêu đúng, hoặc chúng ta bị lẫn lộn giữa mục tiêu và ước mơ.

 

Sai lầm 2: Không Rõ Ràng Lợi ích và USP

Không xác định rõ những lợi ích của sản phẩm

Không xác định rõ được lợi ích cốt lỡi, giá trị khác biệt độc đáo (USP) mà Bạn, hay sản phẩm/ dịch vụ của bạn có thể mang đến cho khách hàng.

 

Sai lầm 3: Bị ảo tưởng sản phẩm/ dịch vụ của mình là duy nhất

Bạn phải nhớ rằng khi bạn nghĩ ra một ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ nào đó thì ở ngoài kia đã có hàng trăm hàng nghìn người đã nghĩ ra nó trước bạn từ rất lâu rồi.

Thực tế Sản phẩm/ dịch vụ và bản thân bạn luôn luôn phải cạnh tranh với một hay nhiều đối thử khác đã và đang và sắp tồn tại trên thị trường.
Dù bạn có Sản Xuất, Phân Phối, Bán Buôn, Bán Lẻ bất kể sản phẩm nào thì luôn luôn có sản phẩm thay thế tương đương.

 

Sai lầm 4: Thiếu thông tin về đối thủ và sản phẩm của đối thử

Không biết đối thủ của mình là ai?

Không biết có bao nhiêu đối thủ?

Không biết sản phẩm/dịch vụ của đối thủ như thế nào?

Không biết kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, bán hàng của đối thử như thế nào?

 

Rất nhiều quyết định quan trọng của bạn được được ra dựa trên thông tin về đối thủ và sản phẩm của đối thủ thậm trị là điều đối thủ đang làm, có ý định làm trong tương lai cũng quyết định đến thành công của những quyết sách của bạn.

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói