Kinh Doanh Online: 9 Tư Duy Sai Lầm Khiến Bạn Thất Bại Khi Kinh Doanh Online

Kinh Doanh Online: 9 Lý Do Thất Bại Khi Kinh Doanh Online

Sai Lầm 1: Tôi Không Có Danh Sách

 • Hầu hết bắt đầu từ con số 0
 • Bạn có thể có danh sách của mình bằng nỗ lực Tìm Kiếm, Hỏi, Đào Sâu, Đo Lường, Tổng Hợp

 

Sai Lầm 2: Tôi Không Có Sản Phẩm

 • Càng không có sản phẩm càng dễ thành công
 • Dùng kỹ thuật hỏi bạn có thể tạo ra hoặc tìm thấy Sản Phẩm
 • Sử dụng chiến lược bán thử trước khi có sản phẩm và

 

Sai Lầm 3: Tôi Không Có Tiền

 • Ai sinh ra cũng không có gì chỉ có 2 bàn tay trắng
 • Tiền là động cơ tiến lên không phải là rào cản kinh daonh
 • Không có tiền càng phải dấn thân vào
 • Không có tiền không có gì để mất -->> Không có tiền thì càng phải xông lên để kiếm tiền
 • Có thể không cần tiền cũng có thể bắt đầu một công việc kinh doanh
 • Chỉ cần một ít tiền cũng có thể bắt đầu công việc kinh doanh trên internet
 • Kinh doanh trên internet không cần phải có sản phẩm ngay
 • Có thể làm mọi thứ miễn là không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức

 

Sai Lầm 4: Tôi Là Người Mới, Tôi Không Biết Gì Về Internet

 • Sự thật là tất cả mọi người bắt đầu đều không biết gì hết
 • Tất cả những người thành công đều thử nghiệm tất cả các phương án và thất bại cho tới khi thành công.
 • Không biết có thể học tập người khác
 • Có thể mua công thức thành công của người khác
 • Nếu bạn muốn công thức thành công rất khoát sẽ có người cung cấp cho bạn

 

Sai Lầm 5: Không Có Hiệu Quả Với Sản Phẩm Của Tôi, Ngành Của Tôi

 • sản phẩm bán được offline thì sẽ bán được online
 • Sản phẩm dịch vụ giải quyết nỗi đau
 • Sản phẩm dịch vụ tạo ra sự sung sướng

 

Sai Lầm 6: Không Hiệu Quả Với Mức Giá Của Tôi

 • Sự thật giá nào cũng bán được ở trên internet

 

Sai Lầm 7: Nghe Có Vẻ Rất Nhiều Việc

 • Sự thật là nhiều việc nhưng xứng đáng
 • Nếu bạn bắt đầu mà thành công thì đối thủ không cạnh tranh được
 • Học sẽ có công thức thành công sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc.
 • Bạn không làm thì đối thủ của bạn vẫn làm
 • Bạn cần lựa chọn thay đổi hay là chết, làm hay là chết

 

Sai Lầm 8: Nghe Có Vẻ Kĩ Thuật

 • Sự thật là không kỹ thuật tý nào
 • Chúng ta là người sử dụng kỹ thuật, sử dụng công cụ
 • Trên internet thì mọi công cụ, phầm mềm hỗ trợ ta rất nhiều
 • Trên internet có rất nhiều hướng dẫn sử dụng các công cụ miễn phí

 

Sai lầm 9: Không Có Công Cụ

 • Các công cụ đều không tồn tại nếu bạn không sử dụng nó
 • Lúc bắt đầu thì bạn chỉ cần ít công cụ nhưng sau đó theo nhu cầu các công cụ sẽ tới với bạn để giải quyết vấn đề, nhu cầu của bạn

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói