Kinh Doanh Online: Bí Quyết Để Nhanh Chóng Đưa Ra “Lựa Chọn” Hay “Từ Bỏ” Một Cơ Hội Kinh Doanh

Kinh Doanh Online: Bí Quyết Để Nhanh Chóng Đưa Ra “Lựa Chọn” Hay “Từ Bỏ” Một Cơ Hội Kinh Doanh

  • Kiến Đến Đâu Thì Tiền Đến Đấy
  • Quyết Đoán Là Phẩm Chất Của Thành Công
  • Nghĩ Lâu Nhưng Quyết Định Phải Nhanh

Làm Thế Nào Để Đưa Ra Quyết Định Nhanh?

Quản Trị Rủi Ro

Quản trị rủi ro (tiếng Anh: Risk management) là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực.

Vai trò của quản trị rủi ro trong tổ chức

Giúp tổ chức hoạt động ổn định

– Giúp tổ chức thực hiện mục tiêu sứ mạng, chiến lược kinh doanh

– Giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn

– Giúp tăng vị thế, uy tín của doanh nghiệp và nhà quản trị

– Giúp tăng độ an toàn trong các hoạt động của tổ chức

– Giúp doanh nghiệp thực hiện thành công các hoạt động kinh doanh mạo hiểm

Quá trình quản trị rủi ro
– Nhận dạng rủi ro: Xác định danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của doanh nghiệp để sắp xếp, phân nhóm rủi ro.

– Phân tích và đo lường rủi ro: Phân tích các rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại do rủi ro xảy ra cũng như xác suất xảy ra rủi ro nhằm tìm cách đối phó hay tìm các giải pháp phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế, giảm nhẹ thiệt hại.

– Kiểm soát rủi ro: là những hoạt động có liên quan đến việc né tránh, ngăn chặn giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất.

– Tài trợ rủi ro: là hoạt động cung cấp những phương tiện để đền bù tổn thất xảy ra hoặc lập các quĩ cho các chương trình khác nhau để giảm bớt tổn thất.

 

Xác Định Được Lợi Nhuận Nếu Thành Công

Lợi nhuận (return) là thu nhập hay số tiền kiếm được từ một khoản đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận (rate of return) là tỷ lệ phần trăm giữa thu nhập và giá trị khoản đầu tư bỏ ra. Khi nói đến lợi nhuận tức là nói đến một số tiền kiếm được, còn nói đến tỷ suất lợi nhuận là nói đến con số tỷ lệ phần trăm giữa số tiền kiếm được so với số tiền bỏ ra.

 

Tỷ Lệ LỢI NHUÂN/ RỦI RO

Vậy để quyết định nhanh có kinh doanh một sản phẩm hay tham ra một lĩnh vực kinh doanh mới hay không bạn cần dựa trên tỷ lệ giữa ” Lợi Nhuận và Rủi Ro ”

  • Khi Lợi Nhuận Lớn Hơn Nhiều Rủi Ro thì bạn có thể quyết định nhanh Tham Gia
  • Khi Rủi Ro Lớn Hơn Nhiều Lợi Nhuậ thì bạn có thể ngay lập tứ bỏ qua cơ hội kinh doanh đó.

 

Vượt Qua Nỗi Sợ

  • Sợ Không Có Đủ
  • Sợ Mất/ Không Được Yêu Thương

Việc  quan trọng hơn nữa là bạn cần phải vượt qua Nỗi Sợ Hãi của phần bên trong con người bạn. Dù có phân tích khách quan như thế nào nhưng Nỗi Sợ Hãi của bạn mạnh mẽ bạn cũng sẽ không thể đưa ra được quyết định chính xác được.


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói