Kinh Doanh Online: Kiểm Soát Tốt Để Thành Công

Kinh Doanh Online: Kiểm Soát Tốt Để Thành Công

 

Khái niệm Kiểm Soát

 • Kiểm soát là quá trình xác định thành quả đạt được trên thực tế và so sánh với những tiêu chuẩn nhằm phát hiện sự sai lệch và nguyên nhân sự sai lệch, trên cơ sở đó đưa ra biện pháp điều chỉnh sự sai lệch để đảm bảo tổ chức đạt được mục tiêu.

 

 • Thực tế đã chứng minh khi bạn bắt đầu một công việc kinh doanh, dù bạn có đặt mục tiêu, bạn có lên kết hoạch kinh doanh rõ ràng chi tiết nhưng luôn có một sự kiện nào đó, một con người nào đó làm cho kế hoạch của bạn không đi đúng hướng như bản kết hoạch. Do đó, việc kiểm soát, dự đoán những điều không có trong bản kế hoạch kinh doanh và dự phòng các phương án sử lý chúng một cách hoàn hảo là yếu tố mấu chốt để tạo nên một kết quả thành công trong công việc kinh doanh, đặc biệt nó quan trọng với những anh chị em mới bước vào khởi nghiệp kinh doanh.

 

Mục Đích Của Kiểm Soát

 • Một kế hoạch dự phòng tốt là một giải pháp để chúng ta đương đầu với những khó khăn, những rào cản khắc nghiệt của kinh tế thị trường của sự biến động không ngừng của các điều kiện khách quan.
 • Một kế hoạch dự phòng tốt là một đảm bảo cho sự tập trung sự quyết tâm sự nghiêm túc khi bạn quyết định dấn thân vào công việc kinh doanh nói chung và kinh doanh online nói riêng.
 • Xác định rõ các mục tiêu, kết quả đã đạt theo kế họach đã định
 • Bảo đảm các nguồn lực được sử dụng một cách hữu hiệu
 • Xác định và dự đoán sự biến động của các yếu tố đầu vào lẫn đầu ra
 • Xác định chính xác, kịp thời các sai sót và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong tổ chức
 • Tạo điều kiện thực hiện thuận lợi các chức năng ủy quyền, chỉ huy, quyền hành và chế độ trách nhiệm
 • Hình thành hệ thống thống kê, báo cáo theo những biểu mẫu thích hợp
 • Đúc rút, phổ biến kinh nghiệm, cải tiến công tác quản trị

 

Một Số Yếu Tố Bạn Cần Kiểm Soát:

 • Bản Thân
 • Đối Tác
 • Công Nghệ
 • Tài Chính
 • Nhà Cung Cấp
 • Khách Hàng
 • Nhân Sự
 • Chính Quyền
 • Cộng Đồng
 • Vv….

Người chia sẻ: Nguyễn Viết Thắng

CEO https://donggoitietkiem.vn

CEO https://yensaohoangviet.vn

CEO https://anlux.vn


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói