Kinh Doanh Online: Quan Hệ 3 Chiều “Win – Win – Win” Bí Quyết Thành Công

Kinh Doanh Online: Quan Hệ 3 Chiều “Win – Win – Win” Bí Quyết Thành Công

  1. Khách Hàng Thắng ( Khách hàng được lợi ích, giải quyết được vấn đề, xoa dịu được nỗi đau)
  2. Tôi Thắng ( Tôi Giúp đỡ được khách hàng giải quyết được vấn đề/nỗi đau của khách hàng, Tôi có lợi nhuận sau khi bán hàng)
  3. Môi Trường Xung Quanh Thắng ( Người Thân, Bạn Bè, Cộng Đồng của Khách hàng và của chúng ta cùng nhận được giá trị trong quá trình chúng ta bán hàng, giúp đỡ khách hàng, trao giá trị cho khách hàng)

 

Chiều Tôi và Khách Hàng (1 và 2)

  • Tôi hỏi, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ (Cung cấp giải pháp cho những vấn đề/nỗi đau/nhu cầu của những người xa lại – khách hàng tiềm năng – Nhu cầu sẽ thay đổi theo thời gian và bạn cũng phải thay đổi cách tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng này liên tục)
  • Khách hàng đáp ứng nhu cầu của Tôi như nhận giá trị từ tôi và mua hàng từ tôi, mua hàng nhiều lần từ tôi, trở thành khách hàng thân thiết của tôi.

 

Chiều Tôi và Môi Trường Xung Quanh (2 và 3)

  • Gia đình, Bạn bè, Cộng đồng, Xã hội vv… nhận được lợi ích và giá trị từ các hoạt động trao giá trị, kinh doanh của tôi
  • Gia đình, Bạn bè, Cộng đồng, Xã hội vv… cung cấp những tín hiệu, những lời động viên khích lện, nhu cầu mong muốn để Tôi tìm kiếm ra nhiều nhu cầu/vấn đề/nỗi đầu từ đó tìm ra nhiều giải pháp giải quyết những nhu cầu đó để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, nâng cao tầm ảnh hưởng, xây dựng mối quan hệ thân thiết và tốt đẹp với thị trường tìm năng

 

Chiều Khách Hàng và Môi Trường Xung Quanh (1 và 3)

  • Gia đình, Bạn bè, Cộng đồng, Xã hội vvv…. của khách hàng nhận được giá trị và lợi ích sau sự biến đổi, thay đổi của khách hàng
  • Gia đình, Bạn bè, Cộng đồng, Xã hội vv… của khách hàng nhận được giá trị từ việc mua sản phẩm của khách hàng

Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói