Kinh Doanh Online: Rèn Luyên Sâu Để Thành Công

Kinh Doanh Online: Rèn Luyên Sâu Để Thành Công

Rèn Luyện

 • Tự Hành Động
 • Tự Quan Sát
 • Tự Phản Hồi

Rèn Luyện Sâu

 • Rèn luyện vượt ngưỡng ( không cái gì là không làm được ). Liên tục để mức rèn luyện cao hơn cái mình có
 • Có mục tiêu (Tuyệt đối tôn trọng với nguyên tắc tập trung)
 • Có Sự Lặp đi lặp lại
 • Lặp lại có mục đích

 

Quản Trị Thời Gian

Làm theo Đam Mê và Có Sở Trường đồng thời quản trị thời gian nâng cao hiệu suất thì sẽ không có đối thủ

 • Ngủ Ít Lại – Tiết Kiệm Thời Gian Làm Mọi Việc
 • Trong khoảng thời gian có được thi dùng đúng thời gian
  • Khẩn Cấp và Quan Trọng (Mục Tiêu) ( Thành Công Dùng 60% Thời Gian)
   • Quan Trọng nhưng Không Khẩn Cấp: Bằng cấp, hiểu biết, tiền bạc, lấy vợ lấy chồng, sự nghiệp
  • Rất Khẩn Cấp và Rất Quan Trong ( Khủng Hoảng ) ( Bị Động Dùng 20% Thời Gian)
   • Thi đến hạn, nợ đến hạn
  • Rất Khẩn Cấp và Không Quan Trọng ( Ủy Quyền ) ( Tủn Mủn Như Đàn Bà )
   • Ăn, Tắm, Lau nhà, Rửa bát, Quần Áo
  • Không Khẩn Cấp và Không Quan Trọng ( Sinh Hoạt ) ( Chết )
   • Nhậu Nhẹt, Gái Gú

 

Nguyên Tắc Tập Trung

 • Người Giỏi nhất cùng 1 lúc chỉ có thể Tập Trung vào 4 việc khác nhau
 • Người bình thường nhiều nhất có thể Tập Trung vào 2 việc khác nhau
 • Tất cả đều có điểm xuất phát giống nhau nhưng thường bị phân tán bởi rất nhiều việc linh tinh làm cho mất tập trung.
 • Người thành công vĩ đại luôn luôn giữ nguyên tắc tập trung

Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói