Người mệnh Thủy sinh năm bao nhiêu?

Người mệnh Thủy sinh năm bao nhiêu?

 1. Người mệnh Thủy sinh năm Bính Tý : 1936 và 1996  – Mạng Giản Hạ Thủy

 

 1. Người mệnh Thủy sinh năm Đinh Sửu: 1937 và 1997 – Mạng Giản Hạ Thủy

 

 1. Người mệnh Thủy sinh năm Giáp Thân: 1944 và 2004 – Mạng Tuyền Trung Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Ất Dậu: 1945 và 2005 – Mạng Tuyền Trung Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Nhâm Thìn: 1952 và 2012 – Mạng Trường Lưu Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Quý Tỵ: 1953 và 2013 – Mạng Trường Lưu Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Bính Ngọ: 1966 và 2026 – Mạng Thiên Hà Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Đinh Mùi: 1967 và 2027 – Mạng Thiên Hà Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Giáp Dần: 1974 và 2034 – Mạng Đại Khê Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Ất Mão: 1975 và 2035 – Mạng Đại Khê Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Nhâm Tuất: 1982 và 2042 – Mạng Đại Hải Thủy

 

 • Người mệnh Thủy sinh năm Quý Hợi: 1983 và 2043 – Mạng Đại Hải Thủy

Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói