Nhân Quả Trong Kinh Doanh Online

Nhân Quả Trong Kinh Doanh Online
  1. Khi Bạn Gieo Dối Trá Bạn Sẽ Gặt Ngờ Vực
  2. Khi Bạn Gieo Ích Kỷ Bạn Sẽ Gặt Cô Đơn
  3. Khi Bạn Gieo Kiêu Hãnh Bạn Sẽ Gặt Hủy Diệt
  4. Khi Bạn Gieo Đố Kỵ Bạn Sẽ Gặt Phiền Muộn
  5. Khi Bạn GIeo Lười Biếng Bạn Sẽ Gặt Mụ Mẫn
  6. Khi Bạn Gieo Cay Đắng Bạn Sẽ Gặt Cô Lập
  7. Khi Bạn Gieo Tham Lam Bạn Sẽ Gặt Tổn Hại
  8. Khi Bạn Gieo Lo Lắng Bạn Sẽ Gặt Âu Lo
  9. Khi Bạn Gieo Tội lỗi Bạn Sẽ Gặt Tội Lỗi
Hãy Cẩn Trọng Với Những Gì Bạn Gieo Hôm Nay. Dù Bạn Là Ai, Dù Bạn Kinh Doanh Trong Lĩnh Vực Gì, Dù Bạn Đang Kinh Doanh Online Hay Offline, Dù Bạn Đang Làm Công Ăn Lương Hay Làm Lãnh Đạo Chủ Doanh Nghiệp. Những Gì Bạn Gieo Ngày Hôm Nay Nó Sẽ Quyết Định Bạn Sẽ Gặt Được Gì Cho Ngày Mai….
Người Chia Sẻ: Nguyễn Viết Thắng. – CEO Anlux.vn

Vật Liệu - Vật Tư Đóng Gói