Những người mệnh Kim sinh năm bao nhiêu?

Những người mệnh Kim sinh năm bao nhiêu?

 1. Người mệnh kim sinh năm Nhâm Thân: 1932 – 1992
 2. Người mệnh Kim sinh năm Ất Mùi: 1955 – 2015
 3. Người mệnh Kim sinh năm Giáp Tý 1924 – 1984
 4. Người mệnh Kim sinh năm Quý Dậu: 1933 – 1993
 5. Người mệnh Kim sinh năm Nhâm Dần: 1962 – 2022
 6. Người mệnh Kim sinh năm Ất Sửu: 1925 – 1985
 7. Người mệnh Kim sinh năm Canh Thìn: 1940 – 2000
 8. Người mệnh Kim sinh năm Quý Mão: 1963 – 2023
 9. Người mệnh Kim sinh năm Tân Tỵ: 1941 – 2001
 10. Người mệnh Kim sinh năm Canh Tuất: 1970 – 2030
 11. Người mệnh Kim sinh năm Tân Hợi: 1971
 12. Người mệnh Kim sinh năm Giáp Ngọ: 1954 – 2014

 


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói