Zalo Automation: Mỗi Doanh Nghiệp Có Thể Lập Được Bao Nhiêu Zalo OA

3 các đăng ký zalo oa

 • Tên Doanh Nghiệp
 • Tên Giao Dịch
 • Tên Thương Hiệu

Mỗi Doanh Nghiệp Có Thể Lập Được Bao Nhiêu Zalo OA

Theo Zalo

 • Mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký được duy nhất 01 zalo oa

Thực Tế

 • Mỗi doanh nghiệp với 1 đăng ký kinh doanh có thể tạo được 3 Zalo OA khác nhau

Đăng Ký Theo Tên Doanh Nghiệp

 • Tên Tiếng Việt
 • Tên Viết Tắt
 • Tên Tiếng Anh

Đăng Ký Theo Tên Giao Dịch

 • Ảnh Bảng Biển
 • Website
 • Bài báo thông tin liên quan tại các đơn vị truyền thông uy tín

Đăng Ký Theo Tên Thương Hiệu

 • Dựa trên giấy đăng ký bảo hộ độc quyền của cục sở hữu trí tuệ

 

Người Chia Sẻ Xây Dựng Hệ Thống Kinh Doanh X2 Lợi Nhuận

Nguyễn Viết Thắng

Chuyên Gia Tư Vấn Kinh Doanh Online

Zalo 24/7: 0973080808


Siêu Thị Vật Tư Dụng Cụ Đóng Gói